İçeriğe geç

Zonguldak Nüfusu

Zonguldak Nüfusu Nedir?

Zonguldak nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 589.684’dir. Bu nüfusun 291.822 erkek nüfusu, 297.862 ise kadın nüfusu şeklindedir. Zonguldak ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Zonguldak Nüfus Dağılımı

Zonguldak ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Zonguldak Nüfusu

Please select a wpDataTable.
zonguldak yıllara göre nüfusu
zonguldak yıllara göre nüfusu grafik

Zonguldak ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında 2007 ve 2021 yılları arasında genel olarak alçalmalar yaşanmaktadır. Bu yıllar arasında kadın nüfusunun daha fazla olduğu görülmektedir.

Zonguldak İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

İlçelere göre Zonguldak ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Ereğli, Merkez ve Çaycuma ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Ereğli ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Gökçebey, Kilimli ve Alaplı ilçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Gökçebey ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.
zonguldak nüfus artış hızı

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2013 ve 2021 yılları arasında nüfus artış hızı oranında genel olarak bakıldığında yükselmeler ve düşüşler yaşanmıştır.

Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Zonguldak ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (3.306 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Zonguldak Hakkında

Zonguldak ili alan olarak Türkiye’nin yetmiş dokuzuncu en büyük ilidir. Anadolu’ya yazı Hititlerin (MÖ2000-1200), Asurlularla yaptıkları ticaret (Asur ticaret kolonisi: Kültepe, Kaniş, Kayseri) ilişkileri kurulmuştur. İlkçağ’da (MÖ 3200-MS 375) bugünkü Zonguldak topraklarında Paflagonya (Merkezi Kastamonu) ve Bitinya (Merkezi İzmit) denen bölgeler ve yönetim kuruluşları bulunmaktaydı. İlkçağ’dan günümüze (Yakınçağ) kadar Zonguldak ve çevresinin tarihçesini, tarihsel kronoloji şeklinde görülebilmektedir. Zonguldak ilinin ekonomik yapısının madencilik ve sanayi sektörleri oluşturmaktadır. Hayvancılık, ormancılık ve tarım sektörleri de ekonomisinde yer almaktadır.