İçeriğe geç

Türkiye’nin Başkenti

Türkiye’nin Başkenti: Başkent kavramı, bir devletin yönetim merkezi olan şehir şeklinde tanımlanabilir. Bir ülkedeki hükûmet merkezidir. Bazı yönetim şekillerinde, başkent hükümdarın sürekli ikamet ettiği şehri temsil eder. Demokrasilerde genellikle meclis ve diğer hükûmet organları gibi başkentte bulunur. Diplomatik ilişki içerisinde bulunulan ülkelerin büyükelçilikleri de genellikle başkentte yer alır. Bir ülke, yönetim biçimine ve politik nedenlerden dolayı birden fazla başkent tayin edebilmektedir.

Türkiye'nin Başkenti Neresi?

Türkiye’nin Başkenti Neresi, Türkiye Asya kıtasında yer alan bir ülkedir. Jeolojik ve jeopolitik açıdan konumu Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan bir köprü durumundadır. Türkiye’nin başkenti Ankara şehridir. Türkiye deki Ankara da olmak üzere büyükşehir olan ve ülke için birçok açıdan önemli olan şehirler; İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya şehirleridir.

Ankara Ne Zaman Başkent Oldu?

Ankara şehri, 13 Ekim 1923’de Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Türkiye’nin başkenti olarak kabul edilmiştir. 20 Nisan 1924’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce benimsenen Anayasa’nın 2. maddesinde Türkiye devletinin başkentinin Ankara olduğu belirtilmiştir.

Ankara Hakkında

Ankara ilinin alan olarak Türkiye’nin üçüncü en büyük ilidir. Türkiye’nin başkentidir. Ankara ilinin yerleşim tarihi Tunç Çağı Hatti medeniyetlerine kadar uzandığı düşünülmektedir. Milattan önce ikinci milenyumda Hitit uygarlığı dönemi, milattan önce onuncu yüzyıldaki Frigya uygarlığı dönemi ve sonrasında sırasıyla gelen medeniyetler Lidyalılar, Farslar, Makedonlar, Galatyalılar, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinin izleri kaydedilmiştir. Ankara ilinin ekonomik yapısını büyükşehir olma özelliğinin yanında (ticaret ve hizmet sektörü gibi) tarım sektörü oluşturmaktadır. Ankara ili İç Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. Kuzeyinde Bolu ve Çankırı, doğusunda Kırıkkale ve Kırşehir, güneyinde Konya ve Aksaray, batısında ise Eskişehir illeri yer almaktadır. Ankara ilinde Bozkır iklimi tipi hüküm sürmektedir. Yazları çok sıcak geçerken, kışları yumuşak ve yağışlı geçmektedir. Yılın en yüksek sıcaklığı 40 derece olurken, en soğuk sıcaklık ise -24 olarak geçmektedir.

Türkiye'nin Başkenti
Türkiye'nin Başkenti

Ankara Belediyesi Resmi Sitesine Buradan Ulaşabilirsiniz…

Ülkelerin Başkenti Sayfamıza Buradan Ulaşabilirsiniz…