İçeriğe geç

Tunceli Nüfusu

Tunceli Nüfusu Nedir?

Tunceli nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 83.645’dir. Bu nüfusun 44.423 erkek nüfusu, 39.222 ise kadın nüfusu şeklindedir. Tunceli ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Tunceli Nüfus Dağılımı

Tunceli ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Tunceli Nüfusu

Please select a wpDataTable.
tunceli yıllara göre nüfusu

Tunceli ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında 2007 ve 2021 yılları arasında genel olarak artışlar ve azalışlar yaşanmaktadır. Bu yıllar arasında erkek nüfusunun daha fazla olduğu görülmektedir.

Tunceli İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

İlçelere göre Tunceli ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Merkez, Pertek ve Çemişgezek ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Merkez ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Nazımiye, Pülümür ve Hozat ilçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Nazımiye ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2013 ve 2021 yılları arasında nüfus artış hızı oranında genel olarak bakıldığında yükselmeler ve düşüşler yaşanmıştır.

Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Tunceli ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (7.705 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Tunceli Hakkında

Tunceli ilinin alan olarak Türkiye’nin kırk ikinci en büyük ilidir. Tunceli ilinde yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda bulunan bulgulara göre bölgeye Kalkolitik Çağda (MÖ 5500-3500) insan yerleşimi keşfedilmişti. İşuva (Hurri-Mitanni) ismiyle anılan kentte yazılı tarih MÖ 2200’lerde Subarrularla başlamaktadır. MÖ 2200’lerde bölge, Hurrilerin hükümdarlığı altındaydı. Tunceli ili ekonomik yapısını tarım ve hayvancılık sektörleri oluşturmaktadır. Arpa, şekerpancarı ve fasulye gibi başlıca yetiştirilen ürünlerdir.