İçeriğe geç

Tokat Nüfusu

Tokat Nüfusu Nedir?

Tokat nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 602.567’dir. Bu nüfusun 299.357 erkek nüfusu, 303.210 ise kadın nüfusu şeklindedir. Tokat ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Tokat Nüfus Dağılımı

Tokat ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Tokat Nüfusu

Please select a wpDataTable.
tokat yıllara göre nüfusu
tokat yıllara göre nüfusu grafik

Tokat ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında 2007 ve 2021 yılları arasında genel olarak azalmalar yaşanmaktadır. Bu yıllar arasında kadın nüfusunun daha fazla olduğu görülmektedir.

Tokat İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

İlçelere göre Tokat ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Merkez, Erbaa ve Turhal ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Merkez ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Sulusaray, Başçiftlik ve Artova ilçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Sulusaray ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.
tokat nüfus artış hızı

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2013 ve 2021 yılları arasında nüfus artış hızı oranında genel olarak bakıldığında yükselmeler ve düşüşler yaşanmıştır. Bu yıllar arasında 2013 ve 2018 yılında en düşük oranlara sahip olunmuştur.

Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Tokat ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (10.073 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Tokat Hakkında

Tokat ilinin alan olarak Türkiye’nin yirmi sekizinci en büyük ilidir. İlk çağlarda Togayıtlar’ca kurulduğu düşünülen Tokat ili, Hititlerin, Asurluların, Hurriler ve Kimmerlerin hükümdarlığında kaldıktan sonra Perslerin, Büyük İskender dönemi Makedonyalıların, Kapodokya Krallığının ve bu bölgeye “Comana Pontica” adını veren Pontus Krallığı’nın egemenliğine geçmişti. Tokat ilinin ekonomik yapısını tarım, hayvancılık ve sanayi sektörleri oluşturmaktadır.

tokat nüfusu