İçeriğe geç

Sivas Nüfusu

Sivas Nüfusu Nedir?

Sivas nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 636.121’dir. Bu nüfusun 318.954 erkek nüfusu, 317.167 ise kadın nüfusu şeklindedir. Sivas ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Sivas Nüfus Dağılımı

Sivas ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Sivas Nüfusu

Please select a wpDataTable.
sivas yıllara göre nüfusu
sivas yıllara göre nüfusu grafik

Sivas ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında 2007 ve 2021 yılları arasında genel olarak artışlar yaşanmaktadır. Bu yıllar arasında erkek nüfusunun daha fazla olduğu görülmektedir.

Sivas İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

İlçelere göre Sivas ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Merkez, Şarkışla ve Yıldızeli ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Merkez ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Doğanşar, Gölova ve Akıncılar ilçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Doğanşar ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2013 ve 2021 yılları arasında nüfus artış hızı oranında genel olarak bakıldığında yükselmeler ve düşüşler yaşanmıştır. 2018 yılında en yüksek orana sahip olurken 2019 yılında eksi yönde düştüğü görülmekte ve 2021 yılına kadar artışlar yaşandığı görülmektedir.

Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Sivas ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (28.619 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Sivas Hakkında

Sivas ilinin alan olarak Türkiye’nin ikinci en büyük ilidir. Sivas ili MÖ 17. yüzyılda Hitit sınırları içinde bulunan, kentin güney kısımlarında Geç Hitit devletleri döneminde Tilgarimmu adıyla kullanılmaya başladı. MÖ 8. yüzyılda Kimmer ve İskit saldırılarına uğramışlardı. MÖ 6. yüzyılların başlarında Medlerin ve aynı yüzyılların ortalarında da Perslerin etkisi altına girmişti. Sivas ekonomik yapısını tarım sektörü oluşturmaktadır. Bir diğer ekonomik sektör ise hayvancılık sektörüdür.

sivas nüfusu