İçeriğe geç

Şırnak Nüfusu

Şırnak Nüfusu Nedir?

Şırnak nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 546.589’dir. Bu nüfusun 283.527 erkek nüfusu, 263.062 ise kadın nüfusu şeklindedir. Şırnak ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Şırnak Nüfus Dağılımı

Şırnak ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Şırnak Nüfusu

Please select a wpDataTable.
şırnak yıllara göre nüfusu
şırnak yıllara göre nüfusu grafik

Şırnak ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında 2007 ve 2021 yılları arasında genel olarak artışlar yaşanmaktadır. Bu yıllar arasında erkek nüfusunun daha fazla olduğu görülmektedir.

Şırnak İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

İlçelere göre Şırnak ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Cizre, Silopi ve Merkez ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Cizre ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Güçlükonak, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Güçlükonak ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.
şırnak nüfus artış hızı

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2013 ve 2021 yılları arasında nüfus artış hızı oranında genel olarak bakıldığında yükselmeler ve düşüşler yaşanmıştır. 2016 yılında eksi yönde olan nüfus artış hızı oranı 2017 yılında en yüksek orana sahip olmuştur.

Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Şırnak ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (7.203 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Şırnak Hakkında

Şırnak ilinin alan olarak Türkiye’nin kırk sekizinci en büyük ilidir. İlin eski ismi Şehri Nur olarak geçmektedir. Şırnak’ın geçmişe dair kaynaklar bulunmaktadır. Katip Çelebi’nin 17. yüzyılda yazdığı Seyahatnamede ve söylenenlere göre Nuh Tufanı öncesine kadar olduğu düşünülmektedir. Şırnak ekonomik yapısını tarım ve ticaret sektörleri oluşturmakta olduğu görülmektedir. Kırsal yerleşimdeki halk geçim kaynağını hayvancılıkla sağlamaktadır. Yaylacılık yöntemiyle küçük baş yetiştiriciliği yapılmaktadır. Buğday, arpa, üzüm ve pamuk tarım sektöründe yetiştirilen başlıca ürünler arasında yer almaktadır.