İçeriğe geç

Sinop Nüfusu

Sinop Nüfusu Nedir?

Sinop nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 218.408’dir. Bu nüfusun 108.472 erkek nüfusu, 109.936 ise kadın nüfusu şeklindedir. Sinop ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Sinop Nüfus Dağılımı

Sinop ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Sinop Nüfusu

Please select a wpDataTable.
sinop yıllara göre nüfusu

Sinop ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında 2007 ve 2021 yılları arasında genel olarak artışlar yaşanmaktadır. Bu yıllar arasında kadın nüfusunun daha fazla olduğu görülmektedir.

Sinop İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

İlçelere göre Sinop ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Merkez, Boyabat ve Gerze ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Merkez ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Dikmen, Saraydüzü ve Erfelek ilçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Dikmen ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.
sinop nüfus artış hızı

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2013 ve 2021 yılları arasında nüfus artış hızı oranında genel olarak bakıldığında yükselmeler ve düşüşler yaşanmıştır. Bu yıllar arasında 2018 yılında en yüksek orana sahip olurken, 2019 yılında abi bir düşüş yaşanmıştır.

Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Sinop ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (5.805 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Sinop Hakkında

Sinop ilinin alan olarak Türkiye’nin elli dokuzuncu en büyük ilidir. Antik çağdan zamanlarından parlak ve yoğun bir ticari merkez ve kültürel yaşama sahip olan Sinop, bu niteliğini Doğu Roma İmparatorluğu, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Candaroğulları ve Osmanlı İmparatorluğu devletlerinde de sürdürmeye devam etmiş, kale ve tersanesi ile bölgenin üst düzey askeri üslerinden biri olmuştur. Sinop ilinin ekonomik yapısını balıkçılık, ormancılık, hayvancılık ve tarım sektörleri oluşturmaktadır. Çalışan nüfusun yarısından fazlası tarım sektörleriyle uğraşmaktadır.

sinop nüfusu