İçeriğe geç

Sinop Alan Kodu

Alan Kodu: Bir ülkedeki illerin veya bölgelere ait telefon abonesine ulaşmak için arama yapılmasını sağlayan kod olarak tanımlanabilir. Türkiye’ den bahsedecek olursak her bir ilin alan kodu bulunmaktadır. Herhangi bir ilde sabit telefon numarası aranacağı zaman ulaşabilmek için illere ait olan alan kodları ile girilerek arama yapılmalıdır. Sinop ilinin alan kodu ise 368 şeklindedir. Sinop ilinde herhangi bir sabit telefon numarası araması yapıldığında öncelikle ile ait olan alan kodu tuşlanıp, arama yapılacak olan sabit telefon numarası girilerek il sınırı içerinde bulunan bütün sabit telefon numaraları ile iletişime geçebilmeniz mümkün olmaktadır.

368 Nerenin Alan Kodu?

Sinop İlinin alan kodu sorusuna cevap olarak 368 olduğunu söyleyebiliriz. Alan kodları her şehirlerde bulunan ve arama yapılmasında önemli bir konumdadır. Türkiye’nin her ilinde farklılaşan bu kod, sabit numaralara arama yapılabilmesi için bilinmesi gerekmektedir.

Sinop Telefon Kodu, Sinop ili

Sinop ilinin alan olarak Türkiye’nin elli dokuzuncu en büyük ilidir. Antik çağdan zamanlarından parlak ve yoğun bir ticari merkez ve kültürel yaşama sahip olan Sinop, bu niteliğini Doğu Roma İmparatorluğu, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Candaroğulları ve Osmanlı İmparatorluğu devletlerinde de sürdürmeye devam etmiş, kale ve tersanesi ile bölgenin üst düzey askeri üslerinden biri olmuştur. Sinop ilinin ekonomik yapısını balıkçılık, ormancılık, hayvancılık ve tarım sektörleri oluşturmaktadır. Çalışan nüfusun yarısından fazlası tarım sektörleriyle uğraşmaktadır. Sinop ilinin 2020 TÜİK verisine göre 216.460 nüfusa sahip ilimizdir. İlin dokuz tane ilçesi bulunmaktadır.

Sinop ilinin yüz ölçümü 5,805 km2’dir. Sinop coğrafi konumu ise 42° 1′ 40.7028” Kuzey ve 35° 9′ 6.2136” Doğu GPS koordinatlarıdır.

Sinop Alan Kodu
Sinop Alan Kodu

Sinop Belediyesi resmi sitesine buradan ulaşabilirsiniz…

Türkiye Alan Kodlarına sayfamıza buradan ulaşabilirsiniz…