İçeriğe geç

Siirt Nüfusu

Siirt Nüfusu Nedir?

Siirt nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 331.980’dir. Bu nüfusun 168.881 erkek nüfusu, 163.099 ise kadın nüfusu şeklindedir. Siirt ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Siirt Nüfus Dağılımı

Siirt ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Siirt Nüfusu

Please select a wpDataTable.
siirt yıllara göre nüfusu
siirt yıllara göre nüfusu grafik

Siirt ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında 2007 ve 2021 yılları arasında genel olarak artışlar yaşanmaktadır. Bu yıllar arasında erkek nüfusunun daha fazla olduğu görülmektedir.

Siirt İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

İlçelere göre Siirt ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Merkez, Kurtulan ve Pervari ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Merkez ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Tillo, Eruh ve Şirvan ilçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Tillo ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.
siirt nüfus artış hızı

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2013 ve 2021 yılları arasında nüfus artış hızı oranında genel olarak bakıldığında yükselmeler ve düşüşler yaşanmıştır. Bu yıllar arasında 2018 yılında en yüksek orana sahip olurken, 2019 yılında abi bir düşüş yaşanmıştır.

Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Siirt ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (5.499 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Siirt Hakkında

Siirt ilinin alan olarak Türkiye’nin altmış birinci en büyük ilidir. Siirt, Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerin kesiştikleri bölgede kurulmuştur. Bu yüzden kuzeyinde ve güneyinde ortaya çıkan medeniyetlerde, yörenin kültürel gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Siirt ilinin ekonomik yapısını tarım ve hayvancılık sektörleri oluşturmaktadır. Buğday, arpa, pirinç ve nohut gibi başlıca tarım ürünleri yetiştirilmektedir.

siirt nüfusu