İçeriğe geç

Rize Nüfusu

Rize Nüfusu Nedir?

Rize nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 345.662 ‘dir. Bu nüfusun 173.430 erkek nüfusu, 172.232 ise kadın nüfusu şeklindedir. Rize ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Rize Nüfus Dağılımı

Rize ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Rize Nüfusu

Please select a wpDataTable.
rize yıllara göre nüfusu
rize yıllara göre nüfusu grafik

Rize ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında 2007 ve 2021 yılları arasında genel olarak artışlar yaşanmaktadır. Bu yıllar arasında genel olarak kadın nüfusunun daha fazla olduğu görülmektedir.

Rize İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

İlçelere göre Rize ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Merkez, Çayeli ve Ardeşen ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Merkez ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Hemşin, İkizdere ve Çamlıhemşin ilçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Hemşin ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2013 ve 2021 yılları arasında nüfus artış hızı oranında genel olarak yükselmeler ve azalmalar yaşanmıştır. 2018 yılında en yüksek orana sahip olurken, 2019 yılında en düşük orana sahiptir.

Rize Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Rize ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (3.919 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Rize Hakkında

Rize ilinin alan olarak Türkiye’nin yetmiş ikinci en büyük ilidir. Eski zamanlarda bu bölgede Kolhisli halkı yaşamaktaydı. Bölgeyi MÖ 765-735 yılları arasında Urartu kralı II. Sarduri ele geçirmiştir.MÖ 714’te Kimmerler tarafından ele geçirilen bölge, MÖ 680 İskitler ele geçirmiş ve MÖ 626’da Saka Kralı Madova’nın öldürülmesiyle Med İmparatorluğu himayesi altındaydı. Rize ilinin ekonomik yapısını çay tarımı ve çay tarımına dayalı sektörleri oluşturmaktadır. Çay tarımı ülkemizde ve yurtdışında önemli bir yeri olan ilimizdir.