İçeriğe geç

Osmaniye Nüfusu

Osmaniye Nüfusu Nedir?

Osmaniye nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 553.012’dir. Bu nüfusun 278.847 erkek nüfusu,274.165 ise kadın nüfusu şeklindedir. Osmaniye ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Osmaniye Nüfus Dağılımı

Osmaniye ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Osmaniye Nüfusu

Please select a wpDataTable.
osmaniye yıllara göre nüfusu

Osmaniye ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında 2007 ve 2021 yılları arasında genel olarak artışlar yaşanmaktadır. Bu yıllar arasında erkek nüfusunun daha fazla olduğu görülmektedir.

Osmaniye İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

İlçelere göre Osmaniye ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Merkez, Kadirli ve Düziçi ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Merkez ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Hasanbeyli, Sumbas ve Toprakkale ilçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Hasanbeyli ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2013 ve 2021 yılları arasında nüfus artış hızı oranında genel olarak yükselmeler ve azalmalar yaşanmıştır.

Osmaniye Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Osmaniye ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (3.215 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Osmaniye Hakkında

Osmaniye ilinin alan olarak Türkiye’nin yetmiş yedinci en büyük ilidir. Çukurova ilk çağlar zamanlarından beri Hitit, Pers, Roma gibi devletlere ev sahipliği yapmıştır. Coğrafi ve stratejik konumu itibarıyla yerleşime uygun olan Osmaniye, Doğu Anadolu’nun giriş kapısı konumundadır. Orta Doğu ülkeleri ile bağlantı sağlayan geçiş üzerindedir. İpek ticaret yolunun yakından geçmesi kentin değerli bir konuma yerleştirmiştir. Osmaniye ilinin ekonomisini tarım sektörü oluşturmaktadır. Diğer sektör kolları ise hayvancılık, ticaret, dokumacılık ve sanayi sektörleridir.

osmaniye nüfusu