İçeriğe geç

Niğde Nüfusu

Niğde Nüfusu Nedir?

Niğde nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 363.725’dir. Bu nüfusun 182.216 erkek nüfusu, 181.509 ise kadın nüfusu şeklindedir. Niğde ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Niğde Nüfus Dağılımı

Niğde ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Niğde Nüfusu

Please select a wpDataTable.
niğde yıllara göre nüfusu
niğde yıllara göre nüfusu grafik

Niğde ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında genel olarak 2007 ve 2021 yılları arasında artışlar yaşanmaktadır. Bu yıllar arasında erkek ve kadın nüfusunda değişiklikler olduğu görülmektedir.

Niğde İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

İlçelere göre Niğde ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Merkez, Bor ve Çiftlik ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Merkez ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Altunhisar, Çamardı ve Ulukışla ilçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Altunhisar ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.
niğde nüfus artış hızı

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2013 ve 2021 yılları arasında nüfus artış hızı oranında genel olarak ani yükselmeler, düşüşler yaşanmıştır.

Niğde Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Niğde ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (7.400 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Niğde Hakkında

Niğde ilinin alan olarak Türkiye’nin kırk beşinci en büyük ilidir. Niğde ilinin eski isminin “Nahita” veya “Nakita” olduğu düşünülmektedir. Bu isim ilk kez İbni Bidi’nin eserlerinde karşılaştırılmıştır. Nakida adı bazı zamanlarda Nekide olarak da kullanıldığı görülmüş, 14. yüzyılda aynı sözcük Arap harfleriyle Nîkde, daha sonra da nîkde olarak okunacak şeklinde yazılmıştır. Cumhuriyet döneminden sonra bu isim, Niğde’ye dönüştürülmüştür. Niğde ilinin ekonomik yapısını tarım sektörü oluşturmaktadır. Çalışan nüfusun yarısından fazlası tarım sektörü geçim kaynağıdır. Son yıllarda sanayi sektöründe gelişmeler görülmektedir.

niğde nüfusu