İçeriğe geç

Nevşehir Nüfusu

Nevşehir Nüfusu Nedir?

Nevşehir nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 308.003’dir. Bu nüfusun 152.189 erkek nüfusu, 155.814 ise kadın nüfusu şeklindedir. Nevşehir ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Nevşehir Nüfus Dağılımı

Nevşehir ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Nevşehir Nüfusu

Please select a wpDataTable.
nevşehir yıllara göre nüfusu
nevşehir yıllara göre nüfusu grafik

Nevşehir ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında genel olarak 2007 ve 2021 yılları arasında artışlar yaşanmaktadır. Bu yıllar arasında kadın nüfusunun daha fazla olduğu görülmektedir.

Nevşehir İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

İlçelere göre Nevşehir ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Merkez, Ürgüp ve Avanos ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Merkez ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Hacıbektaş, Kozaklı ve Acıgöl ilçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Hacıbektaş ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.
nevşehir nüfus artış hızı

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2013 ve 2021 yılları arasında nüfus artış hızı oranında genel olarak yükselme ve azalmalar yaşanmıştır.

Nevşehir Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Nevşehir ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (8.090 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Nevşehir Hakkında

Nevşehir ilinin alan olarak Türkiye’nin altmış ikinci en büyük ilidir. Nevşehir kenti, Orta Çağ ve Yeni Çağ’da, Seandos; Nissa ve Muşkara adıyla biliniyordu. Anadolu, Büyük Selçuklu Devleti’nin himayesindeyken eski ismi Nissa’nın yerinde Muşkara adında bir köy bulunmaktaydı. Muşkara kelime anlamı ise sağlam yapılı anlamı taşımaktaydı. Osmanlılar döneminde ise Muşkara yerine günümüzdeki Nevşehir ismi kullanılmaya başlandı.  Nevşehir ilinin ekonomik yapısını ağırlıklı olarak tarım sektörü oluşturmaktaydı. Tahıl, yumru ve sanayi ürünleri başlıca üretim kaynaklarındandır.

nevşehir nüfusu