İçeriğe geç

Muş Nüfusu

Muş Nüfusu Nedir?

Muş nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 405.228’dir. Bu nüfusun 206.375 erkek nüfusu, 198.853 ise kadın nüfusu şeklindedir. Muş ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Muş Nüfus Dağılımı

Muş ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Muş Nüfusu

Please select a wpDataTable.
muş yıllara göre nüfusu
muş yıllara göre nüfusu grafik

Muş ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında 2007 ve 2021 yılları arasında artışlar ve azalışlar yaşanmaktadır. Bu yıllar arasında erkek nüfusunun daha fazla olduğu görülmektedir.

Muş İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

İlçelere göre Muş ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Merkez, Bulanık ve Malazgirt ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Merkez ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Korkut, Hasköy ve Varto ilçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Korkut ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.
muş nüfus artış hızı

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2013 ve 2017 yılları arasında nüfus artış hızında eksi yönde olurken, 2018-2020 yılları arasında ciddi yükseliş yaşanmıştır. 2021 yılında bu durum aynı şekilde eksi yönde ilerlemektedir.

Muş Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Muş ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (8.090 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Muş Hakkında

Muş ilinin alan olarak Türkiye’nin otuz dokuzuncu en büyük ilidir. Asur geçmiş belgelerine göre Muş yöresi MÖ 13. yüzyıllarında Urartulara bağlı Nairi ülkesinin sınırlarına aitti. Diğer kaynaklarda Taron adıyla geçen yöre sırasıyla İskit, Med, Pers, Makedon, Selevkos, Roma, Part, Arsakes ve Bizans gibi devletlerin hükmü altındaydı. Muş ilinin ekonomik yapısını tarım ve hayvancılık sektörleri oluşturmaktadır. Tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi sektörleri yani birtakım fabrikalar da bulunmaktadır.