İçeriğe geç

Mardin Nüfusu

Mardin Nüfusu Nedir?

Mardin nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 862.757’dir. Bu nüfusun 432.288 erkek nüfusu, 430.469 ise kadın nüfusu şeklindedir. Mardin ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Mardin Nüfus Dağılımı

Mardin ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Mardin Nüfusu

Please select a wpDataTable.
mardin yıllara göre nüfusu

Mardin ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında genel olarak 2007 ve 2021 yılları arasında artışlar yaşanmaktadır. Bu yıllar arasında erkek nüfusunun daha fazla olduğu görülmektedir.

Mardin İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

İlçelere göre Mardin ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Kızıltepe, Artuklu ve Midyat ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Kızıltepe ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Ömerli, Yeşilli ve Savur ilçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Ömerli ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.
mardin nüfus artış hızı

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2013 ve 2021 yılları arasında nüfus artış hızı oranında genel olarak yükselme ve azalmalar yaşanmıştır.

Mardin Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Mardin ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (8.090 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Mardin Hakkında

Mardin ili alan olarak Türkiye’nin otuz beşinci en büyük ilçesidir. Mardin adı Arapça araştırmalarda Mâridîn, Süryanice araştırmalarda Marde olarak bilinmektedir. Mardin ilinde tarihin çok eski zamanlara uzanan bu dönemlere ait bulgular bulunmuştur. Artuklu Üniversitesi yerleşkesi içinde yapılan araştırmalarda bulunan taşlar, Paleolitik Çağ’a ait olduğu görülmüştür. Mardin ilinin ekonomik yapısını tarım sektörü oluşturmaktadır. Nüfusun yarısından fazlası tarımla uğraşmaktadır. Sanayi sektörü gelişmemiş illerimizdendir.