İçeriğe geç

Manisa Nüfusu

Manisa Nüfusu Nedir?

Manisa nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 1.456.626’dir. Bu nüfusun 731.208 erkek nüfusu, 725.418 ise kadın nüfusu şeklindedir. Manisa ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Manisa Nüfus Dağılımı

Manisa ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Manisa Nüfusu

Please select a wpDataTable.
manisa yıllara göre nüfusu
manisa yıllara göre nüfusu grafik

Manisa ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında 2007 ve 2021 yılları arasında artışlar yaşanmaktadır. Bu yıllar arasında erkek nüfusunun daha fazla olduğu görülmektedir.

Manisa İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

İlçelere göre Manisa ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Yunusemre, Akhisar ve Turgutlu ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Yunusemre ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Köprübaşı, Gölmarmara ve Ahmetli ilçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Köprübaşı ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.
manisa nüfus artış hızı

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2014 yılından sonra nüfus artış hızında yükselme olup, 2016-2018 yıllarında sabit kaldığı görülmektedir. Bundan sonraki yıllarda oranda düşüş yaşanmıştır.

Manisa Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Manisa ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (13.269 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Manisa Hakkında

Manisa ilinin alan olarak Türkiye’nin on yedinci en büyük illidir. Manisa’nın tarihi Yontma Taş Devri’ne kadar uzanmaktadır. Eski kaynaklara göre kentlerin kurucuları olarak, bugünkü Yunanistan’ın Teselya Bölgesi’ndeki Pelion Dağı civarında yaşayan Magnetleri göstermektedir. Magnetler, Batı Anadolu’ya göç ettiklerinde önce Menderes Nehri kıyısındaki Magnesia’yı, daha kuzeydeki bir bölgesindeki Sipylos Dağı eteğindeki Magnesia’yı kurmuşlardır. Manisa ilinin ekonomik yapısını tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörleri görülmektedir. Diğer bir sektör olarak ta ormancılık faaliyetleri söz konusudur.