İçeriğe geç

Kütahya Nüfusu

Kütahya Nüfusu Nedir?

Kütahya nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 578.640’dir. Bu nüfusun 284.739 erkek nüfusu, 293.901 ise kadın nüfusu şeklindedir. Kütahya ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Kütahya Nüfus Dağılımı

Kütahya ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Kütahya Nüfusu

Please select a wpDataTable.
kütahya yıllara göre nüfusu

Kütahya ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında 2007 ve 2021 yılları arasında artışlar yaşanmaktadır. Bu yıllar arasında kadın nüfusunun daha fazla olduğu görülmektedir.

Kütahya İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

İlçelere göre Kütahya ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Merkez, Tavşanlı ve Simav ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Merkez ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Dumlupınar, Pazarlar ve Şaphane ilçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Dumlupınar ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2007 ve 2021 yılına kadar nüfus artış hızı oranında genel olarak ani artışlar ve düşüşler yaşanmıştır.

Kütahya Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Kütahya ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (12.043 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Kütahya Hakkında

Kütahya ili alan olarak Türkiye’nin elli ikinci en büyük ilidir. Kuruluş tarihi bakımından net bir tanı olmasa da, tarihi MÖ 3000 yıllarda olduğu düşünülmektedir. Eski kaynaklara göre, Kütahya’nın antik çağlardaki adı Kotiaeon, Cotiaeum ve Koti olarak bilinmektedir. Kütahya il topraklarına yerleşim kuran en eski medeniyet Friglerdir. MÖ 1200’lerde Anadolu’ya gelen Frigler, Hitit İmparatorluğunun topraklarını ele geçirdiler ve bir devlet kurdular. Kütahya ilinin ekonomik yapısı tarım ve sanayi sektörüne dayanmaktadır. Hayvancılık, ormancılık ve avcılık gibi sektörlerde görülmektedir.