İçeriğe geç

Kütahya Alan Kodu

Alan Kodu: Bir ülkedeki illerin veya bölgelere ait telefon abonesine ulaşmak için arama yapılmasını sağlayan kod olarak tanımlanabilir. Türkiye’ den bahsedecek olursak her bir ilin alan kodu bulunmaktadır. Herhangi bir ilde sabit telefon numarası aranacağı zaman ulaşabilmek için illere ait olan alan kodları ile girilerek arama yapılmalıdır. Kütahya ilinin alan kodu ise 274 şeklindedir. Kütahya ilinde herhangi bir sabit telefon numarası araması yapıldığında öncelikle ile ait olan alan kodu tuşlanıp, arama yapılacak olan sabit telefon numarası girilerek il sınırı içerinde bulunan bütün sabit telefon numaraları ile iletişime geçebilmeniz mümkün olmaktadır.

274 Nerenin Alan Kodu?

Kütahya İlinin alan kodu sorusuna cevap olarak 274 olduğunu söyleyebiliriz. Alan kodları her şehirlerde bulunan ve arama yapılmasında önemli bir konumdadır. Türkiye’nin her ilinde farklılaşan bu kod, sabit numaralara arama yapılabilmesi için bilinmesi gerekmektedir.

Kütahya Telefon Kodu, Kütahya ili

Kütahya İlçeleri, Kütahya ili alan olarak Türkiye’nin elli ikinci en büyük ilidir. Kuruluş tarihi bakımından net bir tanı olmasa da, tarihi MÖ 3000 yıllarda olduğu düşünülmektedir. Eski kaynaklara göre, Kütahya’nın antik çağlardaki adı Kotiaeon, Cotiaeum ve Koti olarak bilinmektedir. Kütahya il topraklarına yerleşim kuran en eski medeniyet Friglerdir. MÖ 1200’lerde Anadolu’ya gelen Frigler, Hitit İmparatorluğunun topraklarını ele geçirdiler ve bir devlet kurdular. Kütahya ilinin ekonomik yapısı tarım ve sanayi sektörüne dayanmaktadır. Hayvancılık, ormancılık ve avcılık gibi sektörlerde görülmektedir. Kütahya ilinin 2020 TÜİK verisine göre 576.688 nüfusa sahip ilidir. Kütahya ilinde on iki tane ilçe bulunmaktadır.

Kütahya ilinin yüz ölçümü 12,043 km2’dir. Kütahya ilinin coğrafi konumu ise 39° 25′ 11.8416” Kuzey ve 29° 59′ 8.6316” Doğu gps koordinatlarıdır.

Kütahya Alan Kodu
Kütahya Alan Kodu

Kütahya Belediyesi resmi sitesine buradan ulaşabilirsiniz…

Türkiye Alan Kodlarına sayfamıza buradan ulaşabilirsiniz…