İçeriğe geç

Kırıkkale Nüfusu

Kırıkkale Nüfusu Nedir?

Kırıkkale nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 275.968’dir. Bu nüfusun 137.654 erkek nüfusu, 138.314 ise kadın nüfusu şeklindedir. Kırıkkale ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Kırıkkale Nüfus Dağılımı

Kırıkkale ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Kırıkkale Nüfusu

Please select a wpDataTable.
kırıkkale yıllara göre nüfusu
kırıkkale yıllara göre nüfusu grafik

Kırıkkale ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında 2007 ve 2021 yılları arasında artışlar yaşanmaktadır. Bu yıllar arasında erkek ve kadın nüfusunda yıllara göre değişiklikler görülmektedir.

Kırıkkale İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

İlçelere göre Kırıkkale ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Merkez, Yahşihan ve Keskin ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Merkez ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Çelebi, Karakeçili ve Balışeyh ilçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Çelebi ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.
kırıkkale nüfus artış hızı

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2007 ve 2019 yılında nüfus artış hızı oranında ani yükselmeler ve alçalmalar yaşanmaktadır. Bu yıllardan sonra eksi yönden artı yöne doğru yükselmeye başlamıştır.

Kırıkkale Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Kırıkkale ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (4.575 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Kırıkkale Hakkında

Kırıkkale ilinin alan olarak Türkiye’nin altmış dokuzuncu en büyük ilidir. Kırıkkale’nin ismini, şehrin 3 km. Kuzeyindeki Kırıkköyü ile kendin merkezindeki Kaletepe’nin kısaltılarak birleştirilmesinden ortaya çıktığı söylenir. Bölgenin ismi Osmanlı belgelerinde, şimdiki haliyle Kırıkkal’a şeklinde geçmektedir. Kırıkkale ilinin ekonomik yapısını tarım ve sanayi sektörleri oluşturmaktadır. Buğday, arpa ve şeker pancarı gibi başlıca tarım ürünleridir.