İçeriğe geç

Kars Nüfusu

Kars Nüfusu Nedir?

Kars nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 281.077’dir. Bu nüfusun 144.396 erkek nüfusu, 136.681 ise kadın nüfusu şeklindedir. Kars ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Kars Nüfus Dağılımı

Kars ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Kars Nüfusu

Please select a wpDataTable.
kars yıllara göre nüfusu
kars yıllara göre nüfusu grafik

Kars ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında 2007 ve 2021 yılları arasında düşüşler yaşanmaktadır. Bu yıllar arasında erkek nüfusunun daha fazla olduğu görülmektedir.

Kars İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

İlçelere göre Kars ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Merkez, Kağızman ve Sarıkamış ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Merkez ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Susuz, Akyaka ve Arpaçay ilçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Susuz ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.
kars nüfus artış hızı

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2007 ve 2021 yılları arasında sürekli düşüşler yaşanmıştır. Sadece 2018 yılında pozitif yönde yükseldiği görülmektedir.

Kars Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Kars ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (9.939 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Kars Hakkında

Kars ilinin alan olarak Türkiye’nin otuzuncu en büyük illerindendir. Kars bölgesinde yapılan arkeolojik araştırmaların sonucunda iki milyon yıl öncesinde yaşamış Yontma Taş Devri’ne ait bulgular görünmektedir. Bu dönemlerden kalma şölyen ve aşölyen tipte işlenmiş el baltalarına Susuz ilçesinde, Cilavuz Deresi çevresinde bulunmuştur. Kars ilinin ekonomik yapısını tarım, hayvancılık ve ormancılık sektörleri oluşturmaktadır. Sanayi ve hizmet sektöründe yeni gelişmeler görülmektedir. Özellikle hayvancılık sektörü ön plandadır.

kars nüfusu