İçeriğe geç

Karabük Nüfusu

Karabük Nüfusu Nedir?

Karabük nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 249.287’dir. Bu nüfusun 124.524 erkek nüfusu, 124.763 ise kadın nüfusu şeklindedir. Karabük ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Karabük Nüfus Dağılımı

Karabük ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Karabük Nüfusu

Please select a wpDataTable.
karabük yıllara göre nüfusu
karabük yıllara göre nüfusu grafik

Karabük ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında 2007 ve 2021 yılları arasında artışlar yaşanmaktadır. Bu yıllar arasında erkek nüfusunun daha fazla olduğu görülmektedir.

Karabük İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

İlçelere göre Karabük ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Merkez, Safranbolu ve Yenice ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Merkez ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Ovacık, Eflani ve Eskipazar ilçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Ovacık ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2007 ve 2019 yıllarında genel olarak bakıldığında inişler ve çıkışlar yaşanmıştır. Bundan sonraki yıllara bakılınca 2020 yılında ciddi bir düşüş, 2021 yılında ise aynı şekilde yükselme yaşanmıştır.

Karabük Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Karabük ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (4.103 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Karabük Hakkında

Karabük ilçesi alan olarak Türkiye’nin Karabük adını, üzerinde bulundu coğrafi konum ve koşullardan almıştır. “Kara” ve “Bük” sözcükleri, kara çalılık yer anlamında, Karabük adının oluşmasında etkileyici farktörler olmuştur. Bu topluluklarda yaşayan Türkmen toplulukları, Karabük cemaati ismini bu şekilde almışlardı. Karabük ilinin ekonomik yapısı ağırlıklı olarak sanayi ve imalat sanayisi oluşturmaktadır. Özellikle demir-çelik sanayisi önemli bir noktadadır.

karabük nüfusu