Karabük Nüfusu

Karabük Nüfusu Nedir?

Karabük nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 249.287’dir. Bu nüfusun 124.524 erkek nüfusu, 124.763 ise kadın nüfusu şeklindedir. Karabük ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Karabük Nüfus Dağılımı

Karabük ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Karabük Nüfusu

Yıl Karabük Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Erkek Oranı Kadın Oranı
2021 249.287 124.524 124.763 50.0% 50.0%
2020 243.614 121.875 121.739 50.0% 50.0%
2019 248.458 124.291 124.167 50.0% 50.0%
2018 248.014 124.596 123.418 50.2% 49.8%
2017 244.453 122.999 121.454 50.3% 49.7%
2016 242.347 122.106 120.241 50.4% 49.6%
2015 236.978 119.332 117.646 50.4% 49.6%
2014 231.333 117.450 113.883 50.8% 49.2%
2013 230.251 117.075 113.176 50.8% 49.2%
2012 225.145 113.852 111.293 50.6% 49.4%
2011 219.728 110.575 109.153 50.3% 49.7%
2010 227.610 118.200 109.410 51.9% 48.1%
2009 218.564 109.389 109.175 50.0% 50.0%
2008 216.248 106.808 109.440 49.4% 50.6%
2007 218.463 109.429 109.034 50.1% 49.9%
karabük yıllara göre nüfusu
karabük yıllara göre nüfusu grafik

Karabük ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında 2007 ve 2021 yılları arasında artışlar yaşanmaktadır. Bu yıllar arasında erkek nüfusunun daha fazla olduğu görülmektedir.

Karabük İlçeleri Nüfusu

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
2021 Merkez 135.351 67.238 68.113 % 54,30
2021 Safranbolu 69.449 34.679 34.77 % 27,86
2021 Yenice 19.854 9.954 9.9 % 7,96
2021 Eskipazar 12.55 6.492 6.058 % 5,03
2021 Eflani 8.409 4.226 4.183 % 3,37
2021 Ovacık 3.674 1.935 1.739 % 1,47

İlçelere göre Karabük ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Merkez, Safranbolu ve Yenice ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Merkez ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Ovacık, Eflani ve Eskipazar ilçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Ovacık ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Yıl Karabük Nüfusu Artış Hızı
2013 230.251 2.27%
2014 231.333 0.47%
2015 236.978 2.44%
2016 242.347 2.27%
2017 244.453 0.87%
2018 248.014 1.46%
2019 248.458 0.18%
2020 243.614 -1.95%
2021 249.287 2.33%

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2007 ve 2019 yıllarında genel olarak bakıldığında inişler ve çıkışlar yaşanmıştır. Bundan sonraki yıllara bakılınca 2020 yılında ciddi bir düşüş, 2021 yılında ise aynı şekilde yükselme yaşanmıştır.

Karabük Nüfus Yoğunluğu

Yıl Karabük Nüfusu Nüfus Yoğunluğu
2021 249.287 61 /km2
2020 243.614 59 /km2
2019 248.458 61 /km2
2018 248.014 60 /km2
2017 244.453 60 /km2
2016 242.347 59 /km2
2015 236.978 58 /km2
2014 231.333 56 /km2
2013 230.251 56 /km2
2012 225.145 55 /km2
2011 219.728 54 /km2
2010 227.61 55 /km2
2009 218.564 53 /km2
2008 216.248 53 /km2
2007 218.463 53 /km2

Karabük ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (4.103 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Karabük Hakkında

Karabük ilçesi alan olarak Türkiye’nin Karabük adını, üzerinde bulundu coğrafi konum ve koşullardan almıştır. “Kara” ve “Bük” sözcükleri, kara çalılık yer anlamında, Karabük adının oluşmasında etkileyici farktörler olmuştur. Bu topluluklarda yaşayan Türkmen toplulukları, Karabük cemaati ismini bu şekilde almışlardı. Karabük ilinin ekonomik yapısı ağırlıklı olarak sanayi ve imalat sanayisi oluşturmaktadır. Özellikle demir-çelik sanayisi önemli bir noktadadır.

karabük nüfusu