İçeriğe geç

Hakkari Nüfusu

Hakkari Nüfusu Nedir?

Hakkari nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 150.119’dir. Bu nüfusun 75.481 erkek nüfusu, 74.638 ise kadın nüfusu şeklindedir. Hakkari ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Hakkari Nüfus Dağılımı

Hakkari ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Hakkari Nüfusu

Please select a wpDataTable.
hakkari yıllara göre nüfusu
hakkari yıllara göre nüfusu grafik

Hakkari ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında 2007 ve 2021 yılları arasında artışlar yaşanmaktadır. Bu yıllar arasında erkek nüfusunun daha fazla olduğu görülmektedir.

Hakkari İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

İlçelere göre Hakkari ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Yüksekova, Merkez ve Şemdinli ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Yüksekova ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Çukurca ve Derecik İlçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Çukurca ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2014-2015 ve 2017-2018 yılları arasında nüfus artış hızı eksi yönde ilerlemiştir. Diğer yıllarda yükselme olduğu görülmektedir.

Hakkari Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Hakkari ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (7.228 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Hakkari Hakkında

Hakkari ilinin alan olarak Türkiye’nin kırk yedinci en büyük ilimizdir. Eski adı Çölemerik’dir, Türkiye’nin en güney doğusunda bulunmaktadır. Hurri ve Urartu Krallıkları’nın parçası olan Hakkâri, Pers İmparatorluğu’nun hükmettiği dönemden sonra Arap hakimiyetine geçmiştir. Daha sonra Selçukluların egemenliğine giren kent, 1536 yılında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına dahil olmuştur. Hakkari ilinin ekonomik yapısı tarım ve hayvancılık sektörleri ön plandadır. Ekonomik açıdan en az gelişmiş illerimizdendir. Özellikle hayvancılık sektörü önemli bir konumdadır.