Erzincan Nüfusu

Erzincan Nüfusu Nedir?

Erzincan nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 237.351’dir. Bu nüfusun 120.367 erkek nüfusu, 116.984 ise kadın nüfusu şeklindedir. Erzincan ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Erzincan Nüfus Dağılımı

Erzincan ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Erzincan Nüfusu

Yıl Erzincan Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Erkek Oranı Kadın Oranı
2021 237.351 120.367 116.984 50.7% 49.3%
2020 234.431 119.325 115.106 50.9% 49.1%
2019 234.747 119.906 114.841 51.1% 48.9%
2018 236.034 120.348 115.686 51.0% 49.0%
2017 231.511 118.591 112.920 51.2% 48.8%
2016 226.032 114.075 111.957 50.5% 49.5%
2015 222.918 113.158 109.760 50.8% 49.2%
2014 223.633 112.845 110.788 50.5% 49.5%
2013 219.996 111.568 108.428 50.7% 49.3%
2012 217.886 110.569 107.317 50.7% 49.3%
2011 215.277 109.583 105.694 50.9% 49.1%
2010 224.949 118.876 106.073 52.8% 47.2%
2009 213.288 108.920 104.368 51.1% 48.9%
2008 210.645 107.415 103.230 51.0% 49.0%
2007 213.538 110.282 103.256 51.6% 48.4%
elazığ yıllara göre nüfusu

Erzincan ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında genel olarak artış yaşanmaktadır. 2007 ve 2021 yıllarında ilin nüfusunda erkek nüfusu daha fazla olduğu görülmektedir.

Erzincan İlçeleri Nüfusu

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
2021 Merkez 163.47 82.23 81.24 % 68,87
2021 Tercan 16.11 8.404 7.706 % 6,79
2021 Üzümlü 13.928 7.058 6.870 % 5,87
2021 Refahiye 11.367 5.924 5.443 % 4,79
2021 İliç 9.109 4.748 4.361 % 3,84
2021 Çayırlı 8.383 4.343 4.040 % 3,53
2021 Kemah 7.374 3.59 3.784 % 3,11
2021 Kemaliye 5.033 2.724 2.309 % 2,12
2021 Otlukbeli 2.577 1.346 1.231 % 1,09

İlçelere göre Erzincan ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Merkez, Tercan ve Üzümlü ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Merkez ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Otlukbeli, Kemaliye ve Kemah İlçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Otlukbeli ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Yıl Erzincan Nüfusu Artış Hızı
2013 219.996 0.97%
2014 223.633 1.65%
2015 222.918 -0.32%
2016 226.032 1.40%
2017 231.511 2.42%
2018 236.034 1.95%
2019 234.747 -0.55%
2020 234.431 -0.13%
2021 237.351 1.25%
elazığ nüfus artış hızı

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2015 ve 2019 yıllarında en düşük nüfus artış hızı görülürken, bu yıllar arasında artışlar yaşanmıştır. Son yıllarda bu nüfus hızında artış yaşanmıştır.

Erzincan Nüfus Yoğunluğu

Yıl Erzincan Nüfusu Nüfus Yoğunluğu
2021 237.351 20 /km2
2020 234.431 20 /km2
2019 234.747 20 /km2
2018 236.034 20 /km2
2017 231.511 20 /km2
2016 226.032 19 /km2
2015 222.918 19 /km2
2014 223.633 19 /km2
2013 219.996 19 /km2
2012 217.886 19 /km2
2011 215.277 18 /km2
2010 224.949 19 /km2
2009 213.288 18 /km2
2008 210.645 18 /km2
2007 213.538 18 /km2

Erzincan ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (9.313 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Erzincan Hakkında

Erzincan ili Türkiye’nin alan olarak on dördüncü en büyük ilimizdir. Erzincan’ın ilkçağ tarihi hakkında net bir kanıya sahip olamamak ile birlikte ikinci bin yıl da, Hurriler’ in yaşadığını, ikinci bin yılın ilk yarısı başlarında da Hayaslılar ve Azzilerin bulundukları düşünülmektedir. Anadolu’da MÖ 1600 ile 1180 tarihleri arasında Hattuşaş’ı merkez yaparak büyük bir imparatorluk kuran Hititler doğu bölgesini almış ve Erzincan’da Hititlerin yönetimi altındaydı. Erzincan ilinin ekonomik yapısını tarım ve hayvancılık sektörleri oluşturmaktadır. Sanayi sektöründe ağırlıklı olarak tarım sanayisi önemli bir rol oynamaktadır.