İçeriğe geç

Erzincan Nüfusu

Erzincan Nüfusu Nedir?

Erzincan nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 237.351’dir. Bu nüfusun 120.367 erkek nüfusu, 116.984 ise kadın nüfusu şeklindedir. Erzincan ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Erzincan Nüfus Dağılımı

Erzincan ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Erzincan Nüfusu

Please select a wpDataTable.
elazığ yıllara göre nüfusu

Erzincan ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında genel olarak artış yaşanmaktadır. 2007 ve 2021 yıllarında ilin nüfusunda erkek nüfusu daha fazla olduğu görülmektedir.

Erzincan İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

İlçelere göre Erzincan ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Merkez, Tercan ve Üzümlü ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Merkez ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Otlukbeli, Kemaliye ve Kemah İlçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Otlukbeli ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.
elazığ nüfus artış hızı

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2015 ve 2019 yıllarında en düşük nüfus artış hızı görülürken, bu yıllar arasında artışlar yaşanmıştır. Son yıllarda bu nüfus hızında artış yaşanmıştır.

Erzincan Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Erzincan ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (9.313 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Erzincan Hakkında

Erzincan ili Türkiye’nin alan olarak on dördüncü en büyük ilimizdir. Erzincan’ın ilkçağ tarihi hakkında net bir kanıya sahip olamamak ile birlikte ikinci bin yıl da, Hurriler’ in yaşadığını, ikinci bin yılın ilk yarısı başlarında da Hayaslılar ve Azzilerin bulundukları düşünülmektedir. Anadolu’da MÖ 1600 ile 1180 tarihleri arasında Hattuşaş’ı merkez yaparak büyük bir imparatorluk kuran Hititler doğu bölgesini almış ve Erzincan’da Hititlerin yönetimi altındaydı. Erzincan ilinin ekonomik yapısını tarım ve hayvancılık sektörleri oluşturmaktadır. Sanayi sektöründe ağırlıklı olarak tarım sanayisi önemli bir rol oynamaktadır.