İçeriğe geç

Erzincan Alan Kodu

Alan Kodu: Bir ülkedeki illerin veya bölgelere ait telefon abonesine ulaşmak için arama yapılmasını sağlayan kod olarak tanımlanabilir. Türkiye’ den bahsedecek olursak her bir ilin alan kodu bulunmaktadır. Herhangi bir ilde sabit telefon numarası aranacağı zaman ulaşabilmek için illere ait olan alan kodları ile girilerek arama yapılmalıdır. Erzincan ilinin alan kodu ise 446 şeklindedir. Erzincan ilinde herhangi bir sabit telefon numarası araması yapıldığında öncelikle ile ait olan alan kodu tuşlanıp, arama yapılacak olan sabit telefon numarası girilerek il sınırı içerinde bulunan bütün sabit telefon numaraları ile iletişime geçebilmeniz mümkün olmaktadır.

446 Nerenin Alan Kodu?

Erzincan İlinin alan kodu sorusuna cevap olarak 446 olduğunu söyleyebiliriz. Alan kodları her şehirlerde bulunan ve arama yapılmasında önemli bir konumdadır. Türkiye’nin her ilinde farklılaşan bu kod, sabit numaralara arama yapılabilmesi için bilinmesi gerekmektedir.

Erzincan Telefon Kodu, Erzincan ili

Erzincan ilçeleri, Erzincan ili Türkiye’nin alan olarak on dördüncü en büyük ilimizdir. Erzincan’ın ilkçağ tarihi hakkında net bir kanıya sahip olamamak ile birlikte ikinci bin yıl da, Hurriler’ in yaşadığını, ikinci bin yılın ilk yarısı başlarında da Hayaslılar ve Azzilerin bulundukları düşünülmektedir. Anadolu’da MÖ 1600 ile 1180 tarihleri arasında Hattuşaş’ı merkez yaparak büyük bir imparatorluk kuran Hititler doğu bölgesini almış ve Erzincan’da Hititlerin yönetimi altındaydı. Erzincan ilinin ekonomik yapısını tarım ve hayvancılık sektörleri oluşturmaktadır. Sanayi sektöründe ağırlıklı olarak tarım sanayisi önemli bir rol oynamaktadır. Erzincan ilinin 2020 TÜİK verisine göre 234.431 nüfusa sahip ilimizdir. Erzincan ilinde dokuz tane ilçe bulunmaktadır.

Erzincan ilini yüz ölçümü 11,815 km2’dir. Erzincan ilinin coğrafi konumu 39° 44′ 48.4656” Kuzey ve 39° 29′ 28.0428” Doğu GPS koordinatlarıdır.

Erzincan Alan Kodu
Erzincan Alan Kodu

Erzincan Belediyesi resmi sitesine buradan ulaşabilirsiniz…

Türkiye Alan Kodları sayfamıza buradan ulaşabilirsiniz…