İçeriğe geç

Diyarbakır Nüfusu

Diyarbakır Nüfusu Nedir?

Diyarbakır nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 1.791.373’dir. Bu nüfusun 904.188 erkek nüfusu, 887.185 ise kadın nüfusu şeklindedir. Diyarbakır ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Diyarbakır Nüfus Dağılımı

Diyarbakır ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Diyarbakır Nüfusu

Please select a wpDataTable.
diyarbakır yıllara göre nüfusu
diyarbakır yıllara göre nüfusu grafik

Diyarbakır ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında sürekli artış yaşanmaktadır. 2007 ve 2021 yılına kadar erkek nüfusu daha fazla olduğu görülmektedir.

Diyarbakır İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

İlçelere göre Diyarbakır ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Kayapınar, Bağlar ve Yenişehir ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Kayapınar ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Çüngüş, Kocaköy ve Hazro İlçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Çüngüş ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.
diyarbakır nüfus artış hızı

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2013 ve 2020 yılları arasında nüfus artış hızında değişimler yaşanmış olup, 2021 yılında alçalma gerçekleştirmiştir.

Diyarbakır Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Diyarbakır ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (11.861 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Diyarbakır Hakkında

Diyarbakır ilini alan olarak Türkiye’nin yirminci en büyük illerimizdendir. Paleolitik, Neolitik kalkolitik dönemin 4. aşamasında Diyarbakır bölgesinde insan yerleşimlerini keşfedilmiştir. Diyarbakır ve çevresi daha sonra Hitit, Frigler, Kimmer, Medler, Pers, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu, Danişmendliler Beyliği, Moğol, Eretna Beyliği, Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti gibi medeniyetlerin ve Osmanlı egemenliğine girmiş  ve ev sahipliği yapmıştır. Diyarbakır ilinin ekonomik yapısını tarım ve hayvancılık sektörleri oluşturmaktadır. Sanayi sektöründe son 10 yılda gelişme gözlemlenmiştir.

diyarbakır nüfusu