İçeriğe geç

Çorum Nüfusu

Çorum Nüfusu Nedir?

Çorum nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 526.282’dir. Bu nüfusun 261.366 erkek nüfusu, 264.916 ise kadın nüfusu şeklindedir. Çorum ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Çorum Nüfus Dağılımı

Çorum ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Çorum Nüfusu

Please select a wpDataTable.
çorum yıllara göre nüfusu

Çorum ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında sürekli artış yaşanmaktadır. 2007 ve 2021 yılına kadar kadın nüfusu daha fazla olduğu görülmektedir.

Çorum İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

İlçelere göre Çorum ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Merkez, Sungurlu ve Osmancık ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Merkez ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Boğazkale, Laçin ve Oğuzlar İlçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Boğazkale ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.
çorum nüfus artış hızı

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2014 ve 2019 yıllarında en düşük nüfus artış hızı yaşanmışken 2018 yılında en yüksek olmuştur.

Çorum Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Çorum ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (12.797 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Çorum Hakkında

Çorum ilini alan olarak Türkiye’nin yirminci en büyük illerimizdendir. Paleolitik, Neolitik kalkolitik dönemin 4. aşamasında Çorum bölgesinde insan yerleşimlerini keşfedilmiştir. Çorum ve çevresi daha sonra Hitit, Frigler, Kimmer, Medler, Pers, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu, Danişmendliler Beyliği, Moğol, Eretna Beyliği, Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti gibi medeniyetlerin ve Osmanlı egemenliğine girmiş  ve ev sahipliği yapmıştır. Çorum ilinin ekonomik yapısını tarım ve hayvancılık sektörleri oluşturmaktadır. Sanayi sektöründe son 10 yılda gelişme gözlemlenmiştir.