Çankırı Nüfusu

Çankırı Nüfusu Nedir?

Çankırı nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 557.276’dir. Bu nüfusun 280.334 erkek nüfusu, 276.942 ise kadın nüfusu şeklindedir. Çankırı ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Çankırı Nüfus Dağılımı

Çankırı ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Çankırı Nüfusu

Yıl Çankırı Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Erkek Oranı Kadın Oranı
2021 196.515 99.278 97.237 50.5% 49.5%
2020 192.428 97.065 95.363 50.4% 49.6%
2019 195.789 98.683 97.106 50.4% 49.6%
2018 216.362 109.512 106.85 50.6% 49.4%
2017 186.074 93.427 92.647 50.2% 49.8%
2016 183.880 91.874 92.006 50.0% 50.0%
2015 180.945 90.340 90.605 49.9% 50.1%
2014 183.550 91.800 91.750 50.0% 50.0%
2013 190.909 95.548 95.361 50.0% 50.0%
2012 184.406 92.394 92.012 50.1% 49.9%
2011 177.211 88.472 88.739 49.9% 50.1%
2010 179.067 89.281 89.786 49.9% 50.1%
2009 185.019 92.714 92.305 50.1% 49.9%
2008 176.093 87.914 88.179 49.9% 50.1%
2007 174.012 86.692 87.320 49.8% 50.2%
çankırı yıllara göre nüfusu
çankırı nüfusu

Çankırı ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında sürekli artış yaşanmaktadır. 2007 ve 2021 yılına kadar erkek nüfusu daha fazla olduğu görülmektedir.

Çankırı İlçeleri Nüfusu

Yıl Çankırı Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Erkek Oranı Kadın Oranı
2021 196.515 99.278 97.237 50.5% 49.5%
2020 192.428 97.065 95.363 50.4% 49.6%
2019 195.789 98.683 97.106 50.4% 49.6%
2018 216.362 109.512 106.85 50.6% 49.4%
2017 186.074 93.427 92.647 50.2% 49.8%
2016 183.880 91.874 92.006 50.0% 50.0%
2015 180.945 90.340 90.605 49.9% 50.1%
2014 183.550 91.800 91.750 50.0% 50.0%
2013 190.909 95.548 95.361 50.0% 50.0%
2012 184.406 92.394 92.012 50.1% 49.9%
2011 177.211 88.472 88.739 49.9% 50.1%
2010 179.067 89.281 89.786 49.9% 50.1%
2009 185.019 92.714 92.305 50.1% 49.9%
2008 176.093 87.914 88.179 49.9% 50.1%
2007 174.012 86.692 87.320 49.8% 50.2%

İlçelere göre Çankırı ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Merkez, Çerkeş ve Ilgaz ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Merkez ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Bayramören, Korgun ve Atkaracalar İlçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Bayramören ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Yıl Çankırı Nüfusu Artış Hızı
2013 190.909 3.53%
2014 183.55 -3.85%
2015 180.945 -1.42%
2016 183.88 1.62%
2017 186.074 1.19%
2018 216.362 16.28%
2019 195.789 -9.51%
2020 192.428 -1.72%
2021 196.515 2.12%
çankırı nüfusu

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. Genel olarak yılları incelediğimizde 2018 ve 2019 yılları arasında ani düşüş yaşanmış olup, önündeki yıllarda artış görülmektedir.

Çankırı Nüfus Yoğunluğu

Yıl Çankırı Nüfusu Nüfus Yoğunluğu
2021 196.515 26 /km2
2020 192.428 26 /km2
2019 195.789 26 /km2
2018 216.362 29 /km2
2017 186.074 25 /km2
2016 183.88 25 /km2
2015 180.945 24 /km2
2014 183.55 25 /km2
2013 190.909 25 /km2
2012 184.406 25 /km2
2011 177.211 24 /km2
2010 179.067 24 /km2
2009 185.019 25 /km2
2008 176.093 24 /km2
2007 174.012 23 /km2

Çankırı ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (7.490 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Çankırı Hakkında

Çankırı ili Türkiye’nin alan olarak kırık dördüncü ilimizdir. Çankırı’nın adı, Batılı gezginler tarafından “Çangırı” ve ya “Çengiri” şeklinde yazılmışlardı. Kent eski Gangra adlı kentin üzerine kurulmuştu. Önceleri Paphlagonia’ya bağlıydı. Sonra Pontus devletine, ardından da Galatia’ya dahil oldu. Çankırı ili ekonomisi ağırlıklı tarım faaliyetlerine dayanır. Sanayi sektörü yeni bir gelişme göstermektedir. Ayrıca hayvancılık ve ormancılıkta ekonomik faaliyetleri arasındadır. Buğday, arpa ve mısır başlıca ürünlerdir. Kavun ve karpuz meyveleri çokça üretilmektedir.