İçeriğe geç

Burdur Nüfusu

Burdur Nüfusu Nedir?

Burdur nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 273.716’dir. Bu nüfusun 137.372 erkek nüfusu, 136.344 ise kadın nüfusu şeklindedir. Burdur ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Burdur Nüfus Dağılımı

Burdur ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Burdur Nüfusu

Please select a wpDataTable.
burdur yıllara göre nüfusu
burdur yıllara göre nüfus grafik

Burdur ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında sürekli artış yaşanmaktadır. 2007 ve 2021 yılları arasında erkek ve kadın nüfusunda değişimler olduğu görülmektedir.

Burdur İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

İlçelere göre Burdur ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Merkez, Bucak ve Gölhisar ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Merkez ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Kemer, Çeltikçi ve Altınyayla İlçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Kemer ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2019-2020 yıllarında ciddi bir düşüş yaşanmışken, 2020-2021 yıllarında diğer yıllara göre en fazla yükselen yıl olduğu görülmektedir.

Burdur Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Burdur ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (7.174 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Burdur Hakkında

Burdur ili alan olarak Türkiye’nin kırk dokuzuncu en büyük şehridir. Burdur antikçağda İsauria, Lykaonia ile doğudan, Pamphylia ile güneyden, Likya ve Karia ile batıdan Firigya ve Galatia ilede kuzeyden çevrili Pisidia antik coğrafyasında bulunmaktadır. Burdur ismini Türkmen boylarının Kınalı aşireti mensuplarının bölgenin doğal güzelliklerinden dolayı ‘Cennet burasıdır. Burada dur!’ sözleriyle almıştır. Burdur ilinin ekonomisi ağırlıklı olarak tarımdır. Hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık gibi ekonomik faaliyetlerde bulunmaktadır. Buğday, arpa, çavdar ve mısır gibi ürünler yetiştirilmektedir.

burdur nüfusu