Bayburt Nüfusu

Bayburt Nüfusu Nedir?

Bayburt nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 85.042’dir. Bu nüfusun 43.402 erkek nüfusu, 41.640 ise kadın nüfusu şeklindedir. Bayburt ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Bayburt Nüfus Dağılımı

Bayburt ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Bayburt Nüfusu

Yıl Bayburt Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Erkek Oranı Kadın Oranı
2021 85.042 43.402 41.640 51.0% 49.0%
2020 81.910 42.002 39.908 51.3% 48.7%
2019 84.843 43.006 41.837 50.7% 49.3%
2018 82.274 41.377 40.897 50.3% 49.7%
2017 80.417 40.980 39.437 51.0% 49.0%
2016 90.154 46.182 43.972 51.2% 48.8%
2015 78.550 39.935 38.615 50.8% 49.2%
2014 80.607 41.278 39.329 51.2% 48.8%
2013 75.620 38.678 36.942 51.1% 48.9%
2012 75.797 39.438 36.359 52.0% 48.0%
2011 76.724 40.292 36.432 52.5% 47.5%
2010 74.412 37.879 36.533 50.9% 49.1%
2009 74.710 38.130 36.580 51.0% 49.0%
2008 75.675 38.743 36.932 51.2% 48.8%
2007 76.609 38.952 37.657 50.8% 49.2%
bayburt yıllara göre nüfusu

Bayburt ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında genel az artışlar yaşanmaktadır. 2007 ve 2021 yılları arasında erkek nüfusunun fazla olduğu görülmektedir.

Bayburt İlçeleri Nüfusu

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
2021 Merkez 70.277 35.951 34.326 % 82,64
2021 Demirözü 8.531 4.34 4.191 % 10,03
2021 Aydıntepe 6.234 3.111 3.123 % 7,33

İlçelere göre Bayburt ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan ilçe; Merkez ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Merkez ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Aydıntepe İlçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Aydıntepe ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Yıl Bayburt Nüfusu Artış Hızı
2013 75.62 -0.23%
2014 80.607 6.59%
2015 78.55 -2.55%
2016 90.154 14.77%
2017 80.417 -10.80%
2018 82.274 2.31%
2019 84.843 3.12%
2020 81.91 -3.46%
2021 85.042 3.82%

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2013 ve 2021 yılları arasında neredeyse her yıl ani çıkışlar ve yükselişler yaşanmıştır. 2020-2021 yılları arasında ise artış olduğu görülmektedir.

Bayburt Nüfus Yoğunluğu

Yıl Bayburt Nüfusu Nüfus Yoğunluğu
2021 85.042 23 /km2
2020 81.91 22 /km2
2019 84.843 23 /km2
2018 82.274 22 /km2
2017 80.417 21 /km2
2016 90.154 24 /km2
2015 78.550 21 /km2
2014 80.607 22 /km2
2013 75.620 20 /km2
2012 75.797 20 /km2
2011 76.724 21 /km2
2010 74.412 20 /km2
2009 74.710 20 /km2
2008 75.675 20 /km2
2007 76.609 20 /km2

Bayburt ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (3.741 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Bayburt Hakkında

Bayburt ili alan olarak Türkiye’nin yetmiş üçüncü en büyük ilimizdir. Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan yerleşimi Bizans hakimiyetinde Haldia Theması sınırlarında bulunmuş ve kalesi I. Justinianus (527-565) döneminde güçlenmiştir. Bizans-Arap mücadelesi sonrasında Pakraduni Hanedanlığı topraklarına dahil olmuştu. 1054 yılında Selçuklular akınlarına maruz kalsa da ele geçirememişti. Bayburt ilinin ekonomisi tarım ve hayvancılıkla üzerinedir. Bayburt ili hayvancılık konusunda Doğu Karadeniz bölgesinde önemli bir hinterlant ağına sahiptir. Türkiye’nin bazı illerinin yanında Doğu Karadeniz bölgesi için yün üretimi konusunda önemli ilimizdir.

bayburt nüfusu