İçeriğe geç

Ardahan Nüfusu

Ardahan Nüfusu Nedir?

Ardahan nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 94.932’dir. Bu nüfusun 49.168 erkek nüfusu, 45.764 ise kadın nüfusu şeklindedir. Ardahan ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Ardahan Nüfus Dağılımı

Ardahan ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Ardahan Nüfusu

Please select a wpDataTable.
ardahan yıllara göre nüfusu
ardahan yıllara göre nüfusu grafik

Ardahan ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında sürekli düşüşler yaşanmaktadır. 2007 ve 2021 yılına kadar erkek nüfusu daha fazla olduğu görülmektedir.

Ardahan İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

İlçelere göre Ardahan ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Merkez, Göle ve Çıldır ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Merkez ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Damal, Posof ve Hanak İlçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Damal ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2018 yılında nüfus artış hızında yükselme yaşanmışken, diğer yıllarda eksi yönde nüfus artış hızlarında düşüşler yaşanmıştır.

ardahan nüfus artış hızı

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2018 yılında nüfus artış hızında yükselme yaşanmışken, diğer yıllarda eksi yönde nüfus artış hızlarında düşüşler yaşanmıştır.

Ardahan Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Ardahan ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (5.156 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Ardahan Hakkında

Ardahan ili Türkiye’nin alan olarak altmış beşinci en büyük ilidir. Ardahan ili 27 Mayıs 1992 yılında il olmuştur. Ardahan kentinin kuruluşu yaygın bir efsaneye dayanmaktadır. Mtshetos’un oğlu Cavahos Tsunda ve Ardahan kentlerini kurmuştur. Ancak kuruluşu sırasında Ardahan’ın adı Kacta Kalaki’ydi (Şeytan Şehri). Ardahan ilinin ekonomik yapısını hayvancılık sektörü oluşturmaktadır. En önemli kaynağı kümes hayvancılığı olarak kaz yetiştiriciliğidir.

ardahan nüfusu