İçeriğe geç

Ankara Nüfusu

Ankara Nüfusu Nedir?

Ankara nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 5.747.325’dir. Bu nüfusun 2.843.409 erkek nüfusu, 2.903.916 ise kadın nüfusu şeklindedir. Ankara ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Ankara Nüfus Dağılımı

Ankara ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Ankara Nüfusu

Please select a wpDataTable.
Ankara Yıllara göre nüfusu

Ankara ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında sürekli bir artış görülmektedir. Erkek ve Kadın nüfuslarında yıllar arasında değişimler görülmektedir. 2007 ve 2021 yılına kadar kadın nüfusunun daha fazla olduğu görülmektedir.

Ankara İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

İlçelere göre Ankara ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Çankaya ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Evren, Güdül ve Çamlıdere İlçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Evren ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2019 yılında diğer yıllara göre en fazla artış oranı olurken 2020 yılında en düşük atış oranda olduğu görülmektedir.

Ankara Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Ankara ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (25.437 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Ankara Hakkında

Ankara ilinin alan olarak Türkiye’nin üçüncü en büyük ilidir. Türkiye’nin başkentidir. Ankara ilinin yerleşim tarihi Tunç Çağı Hatti medeniyetlerine kadar uzandığı düşünülmektedir. Milattan önce ikinci milenyumda Hitit uygarlığı dönemi, milattan önce onuncu yüzyıldaki Frigya uygarlığı dönemi ve sonrasında sırasıyla gelen medeniyetler Lidyalılar, Farslar, Makedonlar, Galatyalılar, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinin izleri kaydedilmiştir. Ankara ilinin ekonomik yapısını büyükşehir olma özelliğinin yanında (ticaret ve hizmet sektörü gibi) tarım sektörü oluşturmaktadır.