İçeriğe geç

Afyon Nüfusu

Afyon Nüfusu Nedir?

Afyon nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 744.179’dir. Bu nüfusun 371.421 erkek nüfusu, 372.758 ise kadın nüfusu şeklindedir. Afyon ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Afyon Nüfus Dağılımı

Afyon ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Afyon Nüfusu

Please select a wpDataTable.
afyon yıllara göre nüfus
afyon yıllara göre nüfus grafik

Afyon ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında sürekli bir artış görülmektedir. Erkek ve Kadın nüfuslarında yıllar arasında değişimler görülmektedir. 2007 ve 2021 yılına kadar kadın nüfusunun daha fazla olduğu görülmektedir.

Afyon İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

İlçelere göre Afyon ili nüfusuna bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Merkez, Sandıklı ve Dinar ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Merkez ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Kızılören, Evciler ve Bayat İlçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Kızılören ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.
afyon nüfus artış grafik

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2013 ve 2014 yılları arasında düşüş görünürken 2021 yılına kadar artış oranı düşüşler şeklinde artmaktadır.

Afyon Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Afyon ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (14.772 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Afyon Hakkında

Afyon ili alan olarak Türkiye’nin on birinci en büyük ilimizdir. Tarihi M.Ö. 3000 yılına kadar uzanmaktadır. M.Ö. 2000 ilk dönemlerinde Hattiler’in egemenliğinde bulunan yerleşim, M.Ö. 2. bin yılın ortalarında Hititler’in denetimine geçmiştir. Afyon’un başlıca gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Tarımda buğday, arpa ve ayçiçeği başta gelmektedir.

afyon nüfusu