İçeriğe geç

Adıyaman Nüfusu

Adıyaman Nüfusu Nedir?

Adıyaman nüfusu, TÜİK verilerine 2021 yılında 632.148’dir. Bu nüfusun 318.619 erkek nüfusu, 313.529 ise kadın nüfusu şeklindedir. Adıyaman ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir. Son olarak il hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Adıyaman Nüfus Dağılımı

Adıyaman ilinin yıllara göre nüfus artışı, ilçelerinin nüfusu, ilin Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu gibi verileri tablolar ve grafikler şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara Göre Adıyaman Nüfusu

Please select a wpDataTable.
Adıyaman Yıllara göre nüfusu
Adıyaman nüfus artış oranı

Adıyaman ili yıllara göre nüfuslarına bakıldığında sürekli bir artış görülmektedir. Erkek ve Kadın nüfuslarında yıllar arasında değişimler görülmektedir. 2007 ve 2010 yılına kadar kadın nüfusu daha fazla iken 2021 yılına kadar erkek nüfusunun daha fazla olduğu görülmektedir.

Adıyaman İlçeleri Nüfusu

Please select a wpDataTable.

Adıyaman ili nüfusu ilçelere göre bakıldığında en fazla nüfusa sahip olan üç ilçe; Merkez, Kahta ve Besni ilçeleridir. En fazla nüfus yüzdesi Merkez ilçesine aittir. En az nüfusa sahip olan ilçeler ise Samsat, Tut ve Çelikhan İlçeleridir. En az nüfus yüzdesine sahip olan ise Samsat ilçesidir.

Nüfus Artış Hızı

Please select a wpDataTable.
adana nüfus artış oranı

Nüfus artış hızı doğal nüfus oranı ile doğum ve ölüm sayısı arasındaki farkın toplamı ile elde edilir. 2020 yılına kadar sürekli artışta olup oranı düşük şekilde ilerlemiştir. 2021 yılına gelindiğinde artış oranında düşüş yaşandığı yani eksiğe düştüğü görülmektedir.

Adıyaman Nüfus Yoğunluğu

Please select a wpDataTable.

Adıyaman ilinin nüfus yoğunluğunu nüfus/km2 şeklinde elde edilebilir. Bunun için yıllara göre olan nüfus ve ilin yüz ölçümü (7.644 km2) verilerini kullanılmaktadır. Bu hesaplama sonucunda nüfusun artması veya azalması durumunda yoğunluklarda doğru orantılı olarak değişmektedir.

Adana Hakkında

Adıyaman ili Türkiye’nin kırk üçüncü en büyük şehirlerindendir. Hısnımansûr adıyla anılan şehrin içinde olduğu bölgede yerleşimin tarihi eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Bölgede tarih boyunca Hitit, Hurri, Mitanni, Kummuh, Asur, Pers, Seleukos, Kommagene Krallığı ile Roma ve Bizans hakimiyeti görülmüştür. Adıyaman’ın başlıca gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Toprağı tarıma elverişlidir ve gittikçe modernleşmektedir.